Vi har satt fokus på familier, Empowerment og integrering. Ha dialog med andre organisasjoner og myndigheter.